a Taste, a Breath, a Bite, a Word, a Zip, a Smile, a Kiss, a Face
Your Mouth, a Wonderful Instrument of Versatility

1) Calculate PISA using Clinical Attachment Level and Location of the Gingival Margin.
2) Calculating PISA when Location of the Gingival Margin is negative (i.e. in case of gingival overgrowth).
3) Calculate PISA using Probing Pocket Depth.

(Dutch Version below)
Currently, a large variety of classifications is used for periodontitis as a risk factor for other diseases. None of these classifications quantifies the amount of inflamed periodontal tissue, while this information is needed to assess the inflammatory burden posed by periodontitis.
Therefore, we wanted to develop a classification of periodontitis that quantifies the amount of inflamed periodontal tissue, which can be easily and broadly applied.
The Periodontal Inflamed Surface Area reflects the surface area of bleeding pocket epithelium in square millimetres. The surface area of bleeding pocket epithelium quantifies the amount of inflamed periodontal tissue. Freely downloadable Excel spreadsheets are available to calculate the PISA. PISA can be calculated using Clinical Attachment Level (CAL), recessions and bleeding on probing (BOP) measurements: Excel spreadsheet 1. Special spreadsheets were developed in case recession measurements are negative (i.e. gingival overgrowth): Excel spreadsheet 2. or in case Probing Pocket Depth measurements have to be used instead of CAL and recession measurements; Excel spreadsheet 3.
PISA quantifies the inflammatory burden posed by periodontitis and can be easily and broadly applied.

Tegenwoordig bestaat een breed scala aan classificaties voor parodontitis als risicofactor voor andere ziektes. Geen van deze classificaties kwantificeert de hoeveelheid ontstoken parodontaal weefsel, terwijl deze informatie juist van belang wordt geacht om de ontstekingslast veroorzaakt door parodontitis te kunnen kwantificeren.
Daarom stelde wij ons tot doel om een meetmethodiek te ontwikkelen die de hoeveelheid ontstoken parodontaal weefsel , en daarmee de ontstekingslast van parodontitis , kwantificeert en welke gemakkelijk en wijdverspreid gebruikt kan worden.
D e oppervlakte van het ontstoken parodontaal weefsel (PISA) kan berekend worden gebruik makend van klinisch aanhechtingsniveau, recessies en bloeding bij sonderen m.b.v. Excel spreadsheet 1. Er zijn speciale spreadsheets ontwikkeld voor het geval waarin de recessies negatief zijn (gingiva hyperplasie); Excel spreadsheet 2 , of
voor het geval er i.p.v. klinisch aanhechtingsniveau en recessies gebruik moet worden gemaakt van pocketdiepten metingen: Excel spreadsheet 3.
PISA kwantificeert de ontstekingslast veroorzaakt door parodontitis. De meetmethodiek is simpel en kan naar verwachting eenvoudig worden geïmplementeerd .